Krav Kunstløpstester

 

 

  TEST 1


1.Utfall begge veier forover på buer

2.Ponny-hopp ; på sirkel (forøvelse til skredderhopp/axel )

3.Vending begge veier - på ett eller to ben

4.Buer forover utover;    løperen skal kunne gli litt på hvert ben før man bytter ben

5.Chassè på sirkel forover og bakover- løperen skal stå på en skøyte og skyve fra med andre foten. 


  TEST 2 – når bestått kan hjelmen tas av under trening


1.Legge over forover - begge veier; uten pigger og med rett rygg

2.Legge over bakover - begge veier; uten pigger og med rett rygg

3.Tretallsvals utover - begge veier; rytme og vise kontroll, spesielt før 3-tallet og etter byttet av ben

4.Skredderhopp

5.Utfall bakover med en legg over i mellom. Vekten må være på det bøyde beinet i utfallet.

6.Piruett på ett eller to ben; minst 4 omdreininger

7.Flyver’n forover på bue - begge ben. Frifot i hoftehøyde i min. 2 sek.


  TEST 3 – når bestått kan man begynne å delta i konkurranser


1.Piruett på ett ben; minst 4 omdreininger og korrekt utgang

2.Tretallsvals innover - begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet

3.Mohawk-trinn på sirkel - begge veier; rett rygg og vise forståelse

    for kroppens plassering i forhold til sirkelen (tyngdeoverføring)

    (innover - innover - utover - utover).

4.Salchow

5.Toe loop

6.Trinn / trinnsekvens; følgende trinn skal vises begge veier/ben og med kontroll:

    a) Tretall forover utover 

    b) Dobbelt tretall forover utover 

    c) Dobbelt tretall forover innover

7.Slyngetrinn på sirkel - begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet

      NSF anbefaler at løpere som skal stille i konkurranse utenfor egen klubb:

              •har bestått test 3 og i i tillegg:

              •behersker 4 ulike enkle hopp

              •behersker kork og/eller parallell (4 omdr .)